Loeng: Inimese Mõistuse Avamine - keerukusest lihtsusesse

Üldiselt saime üldhariduse teekonda läbides kogeda ohtralt keerukust erinevate ülesannete lahendamistega.

Ajapikku muutus keerukamaks ka inimese enda mõtlemine ja sellest ka elu üldiselt. Viimastel aastatel on aga üles kerkinud inimestel küsimus: kuidas saada tagasi lihtsusesse, sest arukus pidavat just lihtsuses peituma.

Kui ühel hetkel intensiivse ja aastatepikkuse enesevaatluse tulemusena tabasin ära mõistuse dünaamika, selle ülesehituse, nägin ära ka selle, millest minu erinevad käitumismustrid olid alguse saanud jpm.

Võrdlus paljude teiste inimestega kinnitas ühte tõsiasja: tsiviliseeritud ühiskonnas hakatakse kasvatama enamikke inimesi ühe ja sama mõistuse disaini järgi, nagu oli kasvatatud ka mind. Seda märgates, taibates ja mõistes, saad astuda enda mõtlemise ainuvalitseja rolli. 

 Selles loengus saad teada (või meelde tuletada):

– Milline on mõtlemise dünaamiline seaduspärasus
– Kuidas on mõtlemine ja reaalsusloome omavahel seotud
– Kuidas mõte mõjutab keha
– Kuidas on mõtlemine mõjutatav erineva informatsiooni poolt ja kuidas seda ennetada („infospiraalid“ mõtlemises jne)
– Kuidas vaigistada staatilised korduvmõtted
– Kuidas on seotud füüsiline (sisemine ja/või väline) reageering mõtlemisega
– Kuidas reageerida valikuliselt (teadlikult) igas olukorras
– Kuidas laiendada avatuse taset mõtlemises (ennetab šokki mõtlemises järsu ja suure ootamatu elumuutuse puhul)
– Kuidas programmeerida või de-programmeerida mõtlemise erinevaid mustreid (erinevate väärtuste loomine või vabastamine).
– Eelarvamused: kas kahjulikud või kasulikud?
– Kuidas mõelda valikuliselt (mineviku- ja tulevikumõtete lahustamine, kohalolu mõtlemine)

Kõik teemad sisaldavad endas ka praktilisi näiteid elust enesest. Powerpoint esitlusega saab näha visuaalseid näiteid.

Toon näiteid ka sellest, kuidas päeva pealt jätsin abivahenditeta suitsetamise maha. Mitte et suitsetamine oleks “patt”. Iga inimese vaba valik, mis teeb. Lihtsalt mõistuse toimimist mõistes on võimalik vabaneda soovi korral mistahes sõltuvuslikest harjumustest ja seda täiesti iseseisvalt. Olgu tegu siis sõltuvussuhtega, mingi konkreetse asja sõltuvusliku tarbimisega jne… 

Kõik nähtav ja kuuldav teadmine käesolevas loengus on kogemuspõhine. Koha peal vastan erinevatele küsimustele.  

MILLAL?
17.09.2023, kell 15:00-18:00
HIND? 
Osalustasu on 35€. Tasumine koha peal sularahas. Võimalus tasuda eelnevalt ka ülekandena. Seda tuleb eraldi mainida registreerumisel. 
KUS? 
Tartu linn, Forseliuse kool, klass 104.
Asukoht sihilikult valitud selline, sest koolist sai keerukus alguse ja koolis saab selle ka lõpetatud 😉
Soovituslik on registreeruda, sest siis kindlustad endale istekoha.

REGISTREERUMINE

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD. TÄNAN KÕIKI OSALEJAID!