You are currently viewing Lamemaalane ja… ümarmaalane?

Lamemaalane ja… ümarmaalane?

Viimasel ajal kasutatakse tihti sellist sõna nagu lamemaalane. Mida sellega mõeldakse? Mida see tähendab? Kes või mis see on?

 

Kord sai avaldatud infot, et kõiksugused riigi institutsioonid on äriregistris kirjas, mis tähendab, et nood kõik toimetavad äriseaduse alusel – sellest ka nimetus ÄRIregister.
Seepeale vastati: „Ah, see on mingi lamemaalase jutt.“

Sai siis küsitud, et milline seos on sellisel lihtsasti kontrollitaval faktil lameda Maaga? Vastust ei tulnud. Märkimisväärne on siinkohal see, et sama sildi pälvis ka üks inimene, kes jagas sotsiaalmeedias sõltumatute teadlaste poolt avaldatud laboratoorse uuringu tulemust. Sellised juhtumid ajendasid antud fenomeni lähemalt uurima.

Uuringu tulemus

Pikema uurimustöö tulemusena on selgunud, et inimestel üldiselt on täiesti erinev nägemus antud sõnast! Mõningad väljavõtted nendelt inimestelt, kes teinekord nimetavad teisi lamemaalasteks:

„Lamemaalased on minu jaoks vandenõuteoreetikutest fanaatikud, kes on liiga fanaatilised oma seisukohti edastama… kes üritavad kõigile tõestada, et neid on KA halvasti koheldud.“

„Koondnimetus nende kohta. kes ei usu normaalsust, kes otsivad “oma”, ehkki see nii-öelda “oma” on pehmelt öeldes jama, et mitte öelda ulmevaldkonda kuuluv.“

„Lolli sünonüüm, kiire ja lihtsustatud lahterdamine.“

„Minu jaoks on lamemaalane see, kes hoiab omaenda väljamõeldud tõdedest kinni hoolimata sellest, et on ümberlükkamatud tõendid, et ta eksib.“

„Inimene, kelle kindel seisukoht mingis konkreetses küsimuses erineb teaduslikult tõestatud seisukohast selles küsimuses.“

Läbiviidud uuringus oli vastajaid palju, enamik vastusest aga olid erinevad. Siinkohal tuleb mängu lihtne koolipoisi loogika: kui üks inimene ütleb teisele lamemaalane ning kolmas näeb sellist situatsiooni, siis kolmas inimene tõlgendab asja kohe enda nägemuse järgi olenemata sellest, et esimene selle öelduga üldse midagi muud võis mõelda. Kas selline situatsioon mitte ei muuda antud sõna tühjaks sõnakõlksuks, millel puudub igasugune sisu? Ka peavoolu meedias on seda sõna viimasel ajal kasutatud mingisuguse grupi määratlemiseks. Mida nemad sellise ebamäärase sõnaga mõtlevad?

Mida aga arvavad sõnast „lamemaalane“ just need inimesed, kes teinekord selle suhteliselt mitte midagi ütleva sildi saavad? Mõningad näited:

„Sõimusõna isemõtlevatele/tunnetavatele, endaga kontaktis olevatele inimestele praeguses maailmas.”

„Lamemaalane on halli massi kirjeldus – sõna neile, kes erinevad ja elavad kastist välja maagias ja mûstikas, usalduses ja mängulisuses, naudingutes ja avatud meeles 💞💞💞

„Kompliment isemõtlejatele!”

„Olen aru saanud, et see võrdub mõistega “teaduse eitaja”. Irratsionaalne inimene?
Aga olen ka aru saanud, et seda tiitlit jagatakse valimatult igaühele, kes peavoolumeediaga nõus ei ole.
Ja milles täpselt pole nõus või mis argumendid need on – see ei huvita neid, kes seda sõna kasutavad. Tempel “lamemaalane” peale – ja edasi! 😁

„Lamemaalane tähendab tänapäeval seda, et Sa oled mõtlemisvõimeline isend, keda ei saa meedia poolt programmeerida ja vastasel lõppesid argumendid otsa. 🍀

Märkimisväärne on siinkohal see, et enamus nendest inimestest, keda teinekord „lamemaalasteks“ nimetatakse, võtavad seda sõna pigem komplimendina! Üldiselt selle sõna kasutajad ise aga eeldavad, justkui teeks see mingit kahju neile, keda nad sel moel nimetavad, nagu on uuringust selgunud. Ja kas pole mitte tugev inimene see, kel puudub hirm teiste arvamuste ees? Või üldse, kui paljudel on võime muuta kellegi negatiivne sõnarünnak enda jaoks hoopis komplimendiks? Vaadates, kuidas inimesed üldiselt reageerivad sõimusõnadele, siis ei saa öelda, et selline võime just paljudel olemas oleks.

Lamemaalane otsetõlkes

Kui nüüd lähtuda puhtast eesti keelest ehk kui võtta seda väljendit sõna-sõnalt, siis tähistab lamemaalane inimest, kes usub, et meie maailm on hoopis lame ja mitte ümar. Sõimusõna lausuja enda arvates võib see tähistada ka inimest, kes on tema arvates sama rumal kui too, kes usub lameda Maa olemasolusse.

Ka siinkohal on olukord kohati koomiline.

Valdav enamus inimesi arvas kunagi, et Maa on lame, siis keegi julge aga väitis selle hoopis ümmargune olevat. Mille tulemusel teda naeruvääristati massi poolt (võib-olla nimetati ka “ümarmaalaseks”, me ei tea).

Siis ühel hetkel olid valitsevad ringkonnad niivõrd suurte tõendite kuhja all, mis sundis neid avalikult tunnistama, et Maa on siiski ümar. Need, kes veel arvasid oma “vanas maailmas” olles, et Maa on ikkagi lame, said ülekaaluka rahvamassi naeruvääristamise osaliseks.

Nüüd oleme olukorras, kus paljud inimesed taas arvavad, et Maa on hoopis lame.

Minul on ükspuha, kas Maa on lame või ümmargune, minu elukorraldus sellest ei muutu. Kuid mulle näib ajaloo kulgu vaadates, et kogu see lame-ümar-lame teema on inimeste rumaluse indikaator.

Ma ei ütle, et ümara Maa usku inimene on rumal ega ei ütle ka seda, et lameda Maa usku inimene on rumal, vaid rumalus peegeldub pigem inimeste reageeringus kellegi teise isikliku tõe vastu.

Maailm oleks tunduvalt rahulikum paik, kui peetaks vähem ususõdasid oma tegudes ja sõnades. Kaks omavahel vastandlikku usku võivad täitsa kenasti üksteisega läbi saada.

Sinul on oma maailm ja minul oma, need on täiesti erinevad ja sellest pole midagi, sõbrad võime ikka olla.

 

AVALDA TOETUST